5 nhóm giải pháp khơi thông nguồn cung vật liệu thi công cao tốc Bắc – Nam

Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình cung ứng vật liệu cho dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 và kiến nghị 5 nhóm giải pháp nhằm khơi thông nguồn cung.

Theo đó, trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trường của 2 tổ công tác liên ngành tại các khu vực mỏ, làm việc trực tiếp với UBND các tỉnh, thành phố có tuyến cao tốc Bắc – Nam đi qua, từ Hà Tĩnh tới Khánh Hòa và các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương triển khai 5 nhóm giải pháp để kịp giải quyết nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ thi công dự án.

Cụ thể, chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11-2-2022, trong đó, cho phép UBND các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa được nâng công suất các mỏ cát đã cấp phép, đang hoạt động, còn thời hạn khai thác như đã áp dụng cho các mỏ cát đang khai thác khu vực Đồng bằng sông Cửu Long…

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm nghiên cứu và hướng dẫn việc nộp tiền trồng rừng thay thế vào quỹ đối với các địa phương không còn diện tích trồng rừng thay thế hoặc diện tích còn lại không đủ để trồng rừng thay thế với tinh thần rút ngắn thời gian chuyển mục đích sử dụng rừng. Về lâu dài, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT để tháo gỡ vướng mắc, rút ngắn thời gian thực hiện trồng rừng thay thế nhằm đẩy nhanh thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng. Hướng dẫn các địa phương tiếp tục thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Thông báo số 175/TB-VPCP ngày 11-5-2023 và thực hiện công tác quản lý, sử dụng tầng đất mặt theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 94/NĐ-CP, phù hợp với tình hình thực tế.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ: Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và các địa phương để hướng dẫn các chủ đầu tư xác định giá vật liệu tại mỏ.

Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu thi công phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quá trình lập, trình, hoàn thiện hồ sơ khai thác mỏ; khẩn trương hoàn thiện thủ tục để khai thác các mỏ đã trình vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8-2023, khảo sát, đưa thêm các mỏ đáp ứng trữ lượng, chất lượng và thuận lợi về thủ tục vào hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ dự án và hoàn thành thủ tục với các mỏ còn lại chậm nhất trong tháng 10-2023.

UBND các tỉnh, thành phố thực hiện các thủ tục khai thác vật liệu xây dựng bảo đảm tuân thủ hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; đặc biệt chủ động thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; phối hợp với các chủ đầu tư, nhà thầu ngay trong giai đoạn lập, trình hồ sơ để sớm hoàn thiện thủ tục xác nhận bản đăng ký khối lượng khai thác, hoàn thiện thủ tục đất đai khu vực mỏ theo thẩm quyền, bảo đảm đủ điều kiện khai thác đáp ứng nhu cầu vật liệu năm 2023 vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8-2023.

Đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân, khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục để thông qua trong kỳ họp tháng 7-2023 đối với các mỏ đã trình; trong kỳ họp cuối năm 2023 đối với các mỏ còn lại, bảo đảm hoàn thành toàn bộ thủ tục khai thác mỏ trong năm 2023.

UBND các tỉnh, thành phố thành lập tổ công tác tổ chức thỏa thuận với các chủ sở hữu về giá chuyển nhượng, thuê đất bảo đảm phù hợp với mặt bằng giá bồi thường của Nhà nước, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, nâng giá, ép giá…

Bộ Giao thông Vận tải cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương khẩn trương gia hạn thời gian khai thác đối với các mỏ đã hết hạn, hoàn thiện thủ tục để khai thác trở lại các mỏ đang tạm dừng khai thác để đáp ứng nhu cầu các dự án.

Đối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, UBND các tỉnh quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, đặc biệt sở tài nguyên và môi trường, căn cứ các hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường để thực hiện các thủ tục giao mỏ cho các nhà thầu khai thác; thực hiện công tác đánh giá tác động môi trường song song, đồng thời với quá trình hoàn thiện thủ tục khai thác nếu thấy cần thiết.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, do khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng, giá trị sản lượng của Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, sau nửa năm thi công chỉ đạt khoảng 5% giá trị hợp đồng, chậm khoảng 5% (theo kế hoạch 6 tháng đầu năm phải đạt 10%).

Tuấn Lương – Báo HNM

Theo Hà Nội Mới

Ảnh: Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị nhiều giải pháp nhằm khơi thông nguồn cung vật liệu thi công cao tốc Bắc – Nam (ảnh minh họa).

Xem bài viết gốc tại đây:

https://hanoimoi.vn/5-nhom-giai-phap-khoi-thong-nguon-cung-vat-lieu-thi-cong-cao-toc-bac-nam-635824.html#lg=1&slide=0