3 dự án nào ở Quảng Ngãi chưa thẩm định nhu cầu đã cho phép chuyển mục đích sử dụng đất?

Thanh Tra tỉnh Quảng Ngãi đưa ra kết luận thanh tra đối với 3 dự án đã cấp chủ trương đầu tư, đang thực hiện giải phóng mặt bằng một phần, nhưng chưa có quyết định giao đất để thực hiện dự án khu dân cư, đô thị tại huyện Bình Sơn.

Theo đó, 3 dự án đã cấp chủ trương đầu tư, đang thực hiện giải phóng mặt bằng một phần, nhưng chưa có quyết định giao đất là Dự án Khu đô thị dịch vụ Vạn Tường 01 và Vạn Tường 02 và Dự án Khu dân cư Vĩnh An.

Về hiện trạng, dự án Khu đô thị dịch vụ Vạn Tường 01 do Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Trung Tây Nguyên làm chủ đầu tư đã được Ban Quản Lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Đến nay, dự án đã thực hiện xong công tác rà phá bom mìn, đang trình phương án bồi thường cho cấp thẩm quyền phê duyệt với diện tích 10,2ha/39,19ha. Dự án đã trình hồ sơ thiết kế cơ sở vào tháng 3/2021 và đang thực hiện bước thiết kế bản vẽ thi công.

Tiếp theo đó, dự án Khu đô thị dịch vụ Vạn Tường 02 do Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Trung Tây Nguyên và Công ty Cổ phần Đầu tư Lũng Lô 2.5 làm chủ đầu tư, đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Đến nay, dự án đã thực hiện xong và phá bom mìn, đang trình phương án bồi thưởng cho cấp thẩm quyền phê duyệt với diện tích 30,4ha/76,96ha. Bên cạnh đó Trung tâm phát triển quỹ đất đã chi trả trực tiếp tiền bồi thường, hỗ trợ đất đai và tài sản cho các hộ dân tự giác nhận tiền là 4.346.696.780 đồng (18hồ sơ/23hộ/17.656m); đã trình hỗ sơ thiết kế cơ sở vào tháng 3/2021 và đang thiết kế bản vẽ thi công.

Cuối cùng, dự án Khu dân cư Vĩnh An, xã Bình Thạnh do Công ty TNHH Tiến Bảo làm chủ đầu tư được phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 vào năm 2018 với diện tích dự án 3,42ha.

Dự án đã thẩm định thiết kế bản vẽ thi công tháng 08/2019. Bên cạnh đó, UBND huyện Bình Sơn đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và GPMB (đợt 1), với tổng diện tích đất thu hồi lập phương án là 30499,3m kinh phí 3.891.782.784 đồng.

Đến ngày 13/4/2021, đơn vị này đã chi trả hỗ trợ bồi thường GPMB cho 31 hộ/36 hộ, cá nhân trong vùng dự án.

Qua thanh tra cho thấy, cả 3 dự án khi cấp chủ trương đầu tư, Ban Quản lý thực hiện thủ tục đặc cách, dẫn đến không thực hiện thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuế đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng trước khi cấp quyết định chủ trương đầu tư là không đúng.

Do đó, việc Ban Quản Lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi căn cứ theo Công văn số 8062/UBND-CNXD ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh có nội dung thống nhất chủ trương thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng để cấp chủ trương đầu tư cho dự án Khu dân cư Vĩnh An, xã Bình Thạnh là không đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ về cơ sở pháp lý của sự phù hợp với quy hoạch.

Nhuệ Lộc/VietnamFinance

Theo VietnamFinance

Ảnh: Khu đô thị Vạn Tường, Quảng Ngãi. Ảnh: Nhuệ Lộc.

Xem bài viết gốc tại đây:

https://vietnamfinance.vn/3-du-an-nao-o-quang-ngai-chua-tham-dinh-nhu-cau-da-cho-phep-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-20180504224262132.htm