25 năm Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam: Những dấu ấn đáng tự hào

Thành lập ngày 14/8/1998, trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam ngày hôm nay đã trưởng thành và có nhiều bước tiến quan trọng, đóng góp vào sự phát triển chung cho ngành Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam

tm-img-alt

tm-img-alt

tm-img-alt

tm-img-alt

tm-img-alt

Hà Thắm

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)