Sở TN&MT Kiên Giang thông báo nguyên nhân hải sản chết bất thường

Ngày 22-5, theo Thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Kiên Giang gửi kết quả phân tích môi trường liên quan vấn đề hải sản chết bất thường tại huyện Kiên Lương và thị xã Hà Tiên tới UBND tỉnh Kiên Giang thì không tìm thấy có nguyên nhân ô nhiễm từ biển trên diện rộng tại khu vực Kiên Lương, Hà Tiên.

Trong 02 ngày (08 và 09/5/2017) Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang thu và phân tích 13 mẫu nước (trong đó có 10 mẫu nước kênh và nước biển trong khu vực phát hiện có cá chết và 3 mẫu nước thải của 3 cơ sở  đang hoạt động dọc theo kênh Tam Bản để đối chứng); kết quả phân tích cho thấy đa số các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn của quy chuẩn tương ứng, chỉ có một số chỉ tiêu tại vài vị trí vượt ngưỡng của QCVN tương ứng, cụ thể:

Chỉ tiêu COD tại 03 vị trí trong kênh Tam Bản vượt QCVN 08-MT:2015/TNMT cột B1 từ 1,2 – 1,5 lần. Tuy nhiên, với mức độ ô nhiễm này thì chưa thể gây chết hàng loạt động vật thủy sinh, nếu trong nước không có độc chất.

Nghêu chất trằng bãi ở huyện Kiên Lương và thị xã Hà Tiên Kiên Giang rước đó ngày 8 và ngày 9/5/2017.
Nghêu chất trằng bãi ở huyện Kiên Lương và thị xã Hà Tiên Kiên Giang rước đó ngày 8 và ngày 9/5/2017.

Có sự xuất hiện các chất liên quan đến chất hoạt động bề mặt trong nước biển tại vị trí cửa kênh Tam Bản là: n-hexadecanoid acid và Octadecanoid acid. Những chất này thường sử dụng trong sản xuất xà bông, chất tẩy rửa, mỹ phẩm. Chưa tìm thấy mối tương quan giữa các cơ sở sản xuất trong khu vực với sự hiện diện các chất này trong môi trường nước.

Kết quả phân tích ảnh viễn thám, không tìm thấy có nguyên nhân ô nhiễm từ biển trên diện rộng tại khu vực Kiên Lương, Hà Tiên.

Đánh giá, từ những thông tin ghi nhận được nói trên, Sở TNMT xác định: Chưa tìm thấy nguyên nhân có nguồn gốc từ biển, vùng biển ven bờ và từ đất liền gây ra hiện tượng hải sản chết vừa qua. Hiện tượng hải sản chết không còn xảy ra nữa sau ngày 09-5-2017.

Trong thông báo Sở TN&MT Kiên Giang cũng đưa ra hướng kiểm soát và giám sát tiếp theo như sau: Phòng TN&MT Kiên Lương tiếp tục tăng cường các hoạt động kiểm soát ô nhiễm đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện Kiên Lương theo phân cấp ngay trong Quý II năm 2017; trong đó tập trung ưu tiên rà soát, cập nhật tình hình bảo vệ môi trường và xử lý ô nhiễm đối với các cơ sở nuôi tôm công nghiệp, cơ sở sản xuất tôm giống và nhà máy chế biến thủy sản.

Đề nghị UBND huyện Kiên Lương: trong tháng 5/2017, giao Phòng TN&MT huyện Kiên Lương chủ trì, phối hợp UBND xã Dương Hòa thành lập tổ giám sát cộng đồng đối với các nguồn thải vào kênh Tam Bản, kênh Cây Me, vùng biển ven bờ trong khu vực. Thiết lập đường dây thông tin liên lạc giữa tổ giám sát cộng đồng với Phòng TN&MT huyện Kiên Lương, phòng PC49 – Công an Tỉnh, để cộng đồng kịp thời thông báo khi phát hiện có nguồn thải bất thường.

Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang làm đầu mối tiếp tục theo dõi và giám sát diễn biến môi trường tự nhiên và các hoạt động sản xuất, nuôi trồng thủy sản để có những khuyến cáo, cảnh báo kịp thời cho người dân và báo cáo đến UBND tỉnh Kiên Giang, Bộ TN&MT.

Theo báo Tài nguyên Môi trường

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here