Người dân phản ứng công ty giữ sổ đỏ trái pháp luật

(Phapluatmoitruong.vn) – Công ty TNHH MTV cà phê Ia Châm trước đây là nông trường cà phê Ia Châm 100% vốn nhà nước trực thuộc Tổng Công ty cà phê Việt Nam, đã nhiều năm chậm trễ giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội cho người lao động, khiến hàng trăm công nhân bức xúc.

Có người đã nghỉ được 25 năm nhưng vẫn chưa được thanh toán đồng nào. Trong khi đó, người lao động cho biết nếu công ty đầu tư âm vào vườn cà phê thì người lao động sẽ phải trả lãi và gốc cho công ty. Nếu không trả sẽ bị tính lãi suất 12%/năm. Nhiều người đã bị tính lãi lên đến hàng trăm triệu đồng, vượt quá khả năng chi trả của người làm cà phê.

Đặc biệt là khi có chỉ thị 10/1998/CT-TTg ngày 20 tháng 2 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh và hoàn thành việc giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp và Chỉ thị 18/1999/CT-TTg ngày 1-7-1999 về một số biện pháp đẩy mạnh việc hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất ở nông thôn vào năm 2000, nhiều người dân ở huyện Ia Grai được cấp giấy CNQSDĐ.

Thế nhưng, Công ty TNHH MTV cà phê Ia Châm đã tự ý liên hệ với ngành chức năng của huyện để giữ bìa đỏ của người lao động một cách trái pháp luật, ép người lao động trả những khoản nợ bất hợp lý mà công ty nói rằng chi cho người lao động. Sự việc kéo dài khiến người dân bức xúc nhiều năm qua.

Mặc dù chính quyền huyện Ia Grai đã có buổi tiếp xúc làm việc với công ty TNHH MTV cà phê Ia Châm nhưng cũng chưa đưa ra được hướng giải quyết thỏa đáng nào cho người dân và họ đang chờ trong mòn mỏi.

Chúng tôi thiết nghĩ rằng, để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động, Huyện ủy, ủy ban nhân huyện Ia Grai cần có biện pháp cứng rắn hơn với việc làm trái pháp luật của Công ty TNHH MTV cà phê Ia Châm.

Mai Trung – Lê Nguyên

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here