Danh sách người ứng cử Giải thưởng ‘Cây chổi vàng’ 2017

Cập nhật danh sách người ứng cử, đề cử Giải thưởng “Cây chổi vàng” tôn vinh những người làm công tác vệ sinh môi trường của BTC giải thưởng “Cây chổi vàng” 2017.

Danh sách người ứng cử tham gia giải thưởng “Cây chổi vàng” đến ngày 28/11/2017:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here