Cuộc thi Tìm hiểu về chất thải, bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế

Để góp phần tích cực vào việc giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường và nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe con người thông qua thay đổi nhận thức và hành vi của các cán bộ đang và sẽ công tác trong lĩnh vực y tế, các cấp lãnh đạo, các cơ quan…

Để góp phần tích cực vào việc giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường và nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe con người thông qua thay đổi nhận thức và hành vi của các cán bộ đang và sẽ công tác trong lĩnh vực y tế, các cấp lãnh đạo, các cơ quan truyền thông và cộng đồng về quản lý chất thải, bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế, Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế phối hợp với Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về quản lý chất thải, bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế”.

Theo Cục quản lý Môi trường Y tế

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here